David Oistrahh

David Oistrahh

David Oistrahh sündis Odessas ja õppis seal viiulit prof. Pjotr Stoljarski juures.

1928. aastal Moskvasse siirdudes ei otsinud ta endale enam õpetajat, vaid töötas edaspidi ainult iseseisvalt. Oistrahhi musitseerimine mõjus alati värske ja täiuslikuna. Viiuldaja erakordne vaist juhtis teda eksimatult uue ja olulise äratundmisel muusikas. Ta oli põneva ja isikupärase mõtteviisiga kunstnik, kelle mängu ilmestas kordumatu võlu. Tema mängu tunti ära tänu nn. “Oistrahhi intonatsioonidele”. Oistrahhi interpretatsioonis sai viiulimuusika sümfoonilise väljendusjõu. Kriitikud kogu maailmas on kutsunud teda “viiulikuningaks” ja “kuningas Taavetiks”.

20. sajandit võib viiulimängu ajaloos nimetada õigusega ka Oistrahhi-ajastuks. Legendaarse viiulimängija poolt loodud traditsioonid elavad edasi ka täna. Neid jätkavad tema parimad õpilased, õpilaste õpilased ja teisedki muusikud, kel oli õnne koos Oistrahhiga musitseerida.