Suletud konkursid

Konkurss kontserdikava leidmiseks

Oistrahhi festival kuulutab välja konkursi kontserdikava leidmiseks, mis tooks esile Venemaa ja Euroopa, s.h. Eesti viiulimuusika ühiseid muusikalisi allikaid.

Kava esitatakse EV taasiseseisvumise 25. aastapäeva kontserdil Sillamäe Katolikus kirikus.

Programmis osalevaid interpreete võib olla maksimaalselt 5 muusikut.

Lisada fotod ja lühike kavaselgitus.

Konkurss on suletud.
(Avalduse esitamise tähtaeg: 5. august 2016)

Stipendium muusikateaduslikuks uurimiseks

Oistrahhi festival kuulutab välja konkursi stipendiumi saamiseks muusikateaduslikuks uurimiseks teemal

  • ”Eesti kirik Petseris, Eesti ja Vene kultuuri ühiste traditsioonide kandja”.
    Uurimustöö on pühendatud kiriku 90. aastapäevale aastal 2016.
  • ”Katolik kirik – osa Leedu muusika arengus Nõukogude perioodil ja selle kokkupuutepunktid Eesti muusikaga”.
    Uurimustöö on pühendatud Eesti Vabariigi 100 aastapäevale.

Konkurss on suletud.
(Avalduse esitamise tähtaeg: 1. september 2015)