Projektid

EU Projektid

Muusikalised mälestusmärgid (2007–2008)

Projekti eesmärgiks oli:

  • Tutvustada muusikat, mida on loonud heliloojad, keda represseeriti või hukati II maailmasõja ajal.
  • Tellida uusi teoseid ja esitada muusikat, mille sisuks on repressioonid, mis said osaks rahulikele inimestele II maailmasõja ajal.
  • Asetada mälestusmärk represseeritud muusikutele Tori kirikusse Eestis.
  • Teha uurimistöö teemal “Repressioonid Eesti muusikakultuuris”
  • Salvestada repressioonidega seotud muusikat.
  • Korrastada noodimaterjali, mis on seotud repressioonidega.
  • Väärtustada muusika kaudu noortele muusikutele repressioonide ajaloolist õppetundi.

Vaata: Muusikalised mälestusmärgid kontserdid

Surm ja surematus (2006)

Projekti eesmärgiks oli

  • esitada ja kirjastada muusikat, mis on loodud nende inimeste mälestuseks, keda represseeriti ja kelle professionaalne karjäär seetõttu hävis, sageli koos nende loominguga; nende mälestuseks, kes hukkusid koonduslaagrites, küüditamistel jm;
  • mida loodi heliloojate poolt, kes olid tegutsenud suure eduga oma elukohamaal, kuid kes fašistliku või kommunistliku terrori tulemusel hukkusid represseeritutena koonduslaagrites ja kelle muusikat kas ei tunta üldse või teatakse väga vähe; kes olid kannatanud natsistliku ja/või kommunistliku terrori all ning olid sunnitud lahkuma kodumaalt või kaotasid töö ja õpinguvõimalused. (järgneb...)

Vaata: Surm ja surematus kontserdid

Europe Festiva (2004)

Euroopa Komisjonilt programmi "Kultuur 2000" raames toetust saanud projekt koosnes 27 kontserdist ja tähistas Euroopa laienemist. Kontserdid toimusid Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Poolas, Ungaris, Austrias, Itaalias ja Iirimaal.

Projekti kaaskorraldajad olid Riiklik Koor "Latvija", Ida­Helsingi Muusikainstituut ja Kaunase Filharmoonia.

Vaata: Europe Festiva kontserdid

Da Capo… (2003)

Tagasi Peterburi läbi Eesti ja Euroopa

Projekt, mida toetas Euroopa Komisjoni programm "Kultuur 2000", oli pühendatud Peterburi linna 300. aastapäevale.