Da Capo… (2003)

Tagasi Peterburi läbi Eesti ja Euroopa

Projekt, mida toetas Euroopa Komisjoni programm "Kultuur 2000", oli pühendatud Peterburi linna 300. aastapäevale. Kümme kontserti demonstreerisid Peterburi tihedaid kultuurisidemeid Euroopaga. Temaatiliselt olid kontserdid olid jagatud viieks:

  1. Da Capo al St. Peterburg;
  2. Balti hoovus;
  3. Juubilarid juubelilinnas;
  4. Euroopa Peterburis ja
  5. Igaviku künnisel

Toimusid kaks maailmaesiettekannet Galina Grigorjeva "Recitativo accopagnato" tšellole ja "Composition" klarnetile. Esmakordselt kõlas Peterburis ka Rudolf Tobiase oratoorium "Joona lähetamine".

Projekti raames valmis CD ning anti välja ja korrastati mitmeid noote. Projekti kaaskorraldajad olid Riiklik Koor "Latvija", Keski Pohjanmaa Kammerorkester ja Pablo Casalsi Festival.

Vaata lisaks: