Europe Festiva (2004)

Euroopa Komisjonilt programmi "Kultuur 2000" raames toetust saanud projekt koosnes 27 kontserdist ja tähistas Euroopa laienemist. Kontserdid toimusid Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Poolas, Ungaris, Austrias, Itaalias ja Iirimaal.

Projekti kaaskorraldajad olid Riiklik Koor "Latvija", Ida­Helsingi Muusikainstituut ja Kaunase Filharmoonia.

Vaata: Europe Festiva kontserdid