Surm ja surematus (2006)

Projekti eesmärgiks oli:

 • Esitada ja kirjastada muusikat,
  • mis on loodud nende inimeste mälestuseks, keda represseeriti ja kelle professionaalne karjäär seetõttu hävis, sageli koos nende loominguga; nende mälestuseks, kes hukkusid koonduslaagrites, küüditamistel jm;
  • mida loodi heliloojate poolt,
   • kes olid tegutsenud suure eduga oma elukohamaal, kuid kes fa¹istliku või kommunistliku terrori tulemusel hukkusid represseeritutena koonduslaagrites ja kelle muusikat kas ei tunta üldse või teatakse väga vähe;
   • kes olid kannatanud natsistliku ja/või kommunistliku terrori all ning olid sunnitud lahkuma kodumaalt või kaotasid töö ja õpinguvõimalused.
 • Luua uut muusikat, mis meenutaks meile alati eelpool mainitud jõhkraid muusikakultuuri vastaseid aktsioone ning süütult kannatanud inimesi.
 • Alustada põhjalikku uurimist Teise Maailmasõja ajal toimunud eesti muusikute represseerimisest.

Projekti käigus esitati muusikat,

 • mille ettekandmine oli seotud suurte kulutustega ja mida ei esitata sageli, nagu näiteks Arnold Schönbergi (1874­–1951) A Survivor from Warsaw Op. 46 (1947) või mitmeid Dmitri Šostakovitši (1906–­1975) oopuseid;
 • mis loodi koonduslaagrites, on olnud aastaid unustuses ja mida seni ei ole Baltimaades esitatud: Gideon Kleini (1919–­1945) Keelpillikvartett op. 2, Viktor Ullmanni (1898­–1944) Keelpillikvartett Nr. 3 op. 46 (1943), Aleksander Zemlinsky (1871–­1942) Keelpillikvartett Nr. 1 op. 4 A­duur (1896).

Rõhutamaks hukkunud ja unustusse jäänud heliloojate kunsti kõrget taset, esitati nende muusikat kõrvuti vanade Euroopa suurmeistritega nagu Wolfgang Amadeus Mozart (1756­–1791) ja mitmete XX sajandi tippheliloojate loominguga.Projekti raames telliti uus teos eesti heliloojalt Galina Grigorjevalt (1962) – : keelpillikvartett “ Lõputu Kaanon ” (Infinity Canon, 2006), mis on leidnud väga hea vastuvõtu muusikute ja kuulajate poolt.

Projekti käigus teostati

 • projekti tellimusteose Galina Grigorjeva Keelpillikvarteti noodigraafika, mis tagas teose kiire leviku mitmete keelpillikvartettide repertuaari ja kontserdilavale;
 • projekti tellimusteose Helmut Rosenvaldi Sonaat­dialoogi t¹ellole ja klaverile ning Adagio keelpilliorkestrile represeeritud helilooja teose noodigraafika;
 • represseeritud helilooja Arnold Susi Nelja Segakoorilaulu noodigraafika.

Suurema osa kontsertidest salvestas ja kandis üle Eesti Raadio.

Projektiga kaasneb laserplaat esitatud muusikast. Siin on salvestatud projekti olulisemaid teoseid, sh Arnold Schönbergilt ja Galina Grigorjevalt, samuti Dmitri Šostakovitši Kammersümfoonia op. 110a väga harva esitatavas Abram Stassevitši seades keelpillikvartetile. CD­l kõlab XX saj. muusika vaheldumisi Mozarti instrumentaalkontsertide aeglaste osadega.

Kontserdikavade ülesehitamisel on soovitud uue ja vana muusika kõrvuti esitamisel luua ühtset sisulist tervikut, mis muuhulgas aitaks ka kuulajal paremini mõista uuemate teoste sisu.

Kontserdid toimusid koostöös Euroopa muusikutega: eesmärgiks oli arendada rahvusvahelist koostööd ning integreerida eesti muusikuid ja muusikat rahvusvahelisse muusikaellu.

Kontserdid toimusid Pärnu, Tallinnas ja Jõhvis.

Uurimistöö käigus koostati ülevaade eesti muusikutest, kes kannatasid nii kommunistliku kui ka fa¹istliku terrori all. Vastavat süstemaatilist uurimustööd ei ole varem Eestis tehtud ja see teema vajab põhjalikumat käsitlemist.

Vaata: Surm ja surematus Kontserdid